Wyniki konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia

09.09.2021

Przedstawiamy wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii określonych w Uchwale Nr XXII/210/2020 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa w roku 2021.

 

https://www.prawomiejscowe.pl/MiastoiGminaWschowa/document/757864/Zarz%C4%85dzenie-B_0050_134_2021

Autor: dominika