Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

18.01.2023

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.2021.1899 ze zm.) podaję do publicznej informacji, że w dniu 18 stycznia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa na tablicy ogłoszeń oraz na stronach: www.bip.wschowa.plwww.gminawschowa.pl wywieszone zostaną na okres 21 dni (od 18.01.2023 r. do dnia 08.02.2023 r.) wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wschowa przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego, w trybie przetargu nieograniczonego i w trybie bezprzetargowym.

 

Z up. BURMISTRZA

/-/ Marek Kraśny

Zastępca Burmistrza

Autor: olek