Wykaz ofert na realizację zadań publicznych. Czas na dokonanie uzupełnień

30.03.2021

Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ochrony i promocji zdrowia.

 

Zgodnie z rozdziałem VII, art. 3, pkt 3 ogłoszenia, wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie, wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków formalnych jest publikowany na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Wschowa, w terminie ustalonym w ogłoszeniu o konkursie. Braki formalne podlegające uzupełnieniu organizacje mogą uzupełniać w terminie 3 dni roboczych od daty opublikowania listy. W przypadku nieusunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.

W związku z powyższym zapisem, uzupełnienia należy dokonać w terminie do 2 kwietnia 2021r.

 

1)   nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie:

a)      zadanie: wspieranie i promocja przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych.

 

l.p.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Uwagi

1.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek”

Jestem z Polski

brak oświadczeń w rozdziale VII. oferty – możliwość uzupełnienia

2.

Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy Osowa Sień

Akademia biegowa – naucz się żyć zdrowo i aktywnie

 

3.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera „Bliżej Autyzmu”

Aktywna przerwa

 

4.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty”

THe KINO seanse filmowe

 

5.

ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa

Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy Hufca ZHP Wschowa

 

6.

Fundacja F-XXI

 

Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona na podstawie rozdziału V. pkt 6 i 7 ogłoszenia konkursowego – oferta złożona po terminie.

 

 

 

 

2)   wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

a)      zadanie: wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu.

 

l.p.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Uwagi

1.

Ludowy Zespół Sportowy „Avia” Siedlnica

Rozwijanie i pogłębianie umiejętności sportowych juniorów, seniorów w celu prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego poprzez realizację procesu szkoleniowego w dyscyplinie piłki nożnej

Statut nie jest potwierdzony za zgodność z oryginałem -możliwość uzupełnienia

2.

WSTK Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie

Rozgrywki ligowe w koszykówce

 

3.

Wschowski Klub Motorowy

Rozwijanie zainteresowań sportami motorowymi; szkolenie zawodników, przygotowanie obiektu/toru do treningów

 

4.

Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy

Rozwijanie umiejętności sportowych poprzez strzelectwo

 

5.

Klub Sportowy „Pogoń” Wschowa

Rozwijanie umiejętności sportowych dzieci i młodzieży w dyscyplinach piłki nożnej oraz tenisa stołowego

brak oświadczeń w rozdziale VII. oferty – możliwość uzupełnienia

6.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera „Bliżej Autyzmu”

Ogólnopolski maraton przedszkolaków „Sprintem do maratonu”

 

7.

Ronin Kindai Ju-Jitsu

Doskonalenie dzieci i młodzieży w Judo i Ju-Jitsu z terenu Gminy Wschowa

 

8.

Wschowski Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Korona”

Z koroną w sportowy świat

 

9.

Uczniowski Klub Sportowy „Dynam” Wschowa

Szerzenie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej rejonu wschowskiego

brak oświadczeń w rozdziale VII. oferty – możliwość uzupełnienia

10.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek”

Olimpiada Radości

 

11.

Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej

Mażoretki Finezja na Mistrzostwach Polski

 

12.

Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy Osowa Sień

Upowszechnianie kultury fizycznej oraz prowadzenie zajęć z zakresu lekkiej atletyki dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Miasta i Gminy Wschowa. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

 

13.

Uczniowski Klub Sportowy Zahir Volley Wschowa

Siatkówka – zajęcia rekreacyjno-sportowe

brak oświadczeń w rozdziale VII. oferty – możliwość uzupełnienia

14.

Uczniowski Klub Sportowy „Tajfun” w Lginiu

Wspieranie działań promujących upowszechnianie sportu prowadzonych przez UKS Tajfun Lgiń

 

15.

Ochotnicza Straż Pożarna Osowa Sień

Aktywna wieś

brak oświadczeń w rozdziale VII. oferty – możliwość uzupełnienia

16.

Stowarzyszenie Ranczo Rubin

Mistrzostwa Polski Amatorów w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi

 

17.

Stowarzyszenie Muzyczne „BIS”

Warsztaty z musztry paradnej oraz maszerowania członków ogniska muzycznego

 

 

3)   kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

a)      zadanie 1: wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, promocja twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz walorów kulturowych gminy.

 

l.p.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Uwagi

1.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera „Bliżej Autyzmu”

Mówię, bo mogę. Mówię, bo chcę

 

2.

Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej

Z tańcem po lekcjach

brak oświadczeń w rozdziale VII. oferty – możliwość uzupełnienia

3.

Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne

Zarząd Miejsko-Gminny we Wschowie

Aktywny senior – szlakiem polskiej kultury i sztuki

 

4.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty”

Spotkania z podróżnikami

 

5.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty”

Spotkania z filmowcami

 

6.

Stowarzyszenie Muzyczne „BIS”

Doposażenie ogniska muzycznego w panele akustyczne samodzielnie wykonane przez członków stowarzyszenia

 

7.

Stowarzyszenie Muzyczne „BIS”

Doposażenie ogniska muzycznego

 

8.

Stowarzyszenie Muzyczne „BIS”

Edukacja muzyczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych

 

 9.

Stowarzyszenie Katolicka Wschowa

Dzień Patronki Wschowy – Dzień Uwielbienia

 

10.

ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa

Turniej św. Jerzego – Święto Hufca

 

 

b)     zadanie 2: organizacja pikniku organizacji pozarządowych.

 

l.p.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Uwagi

1.

ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa

Piknik organizacji pozarządowych – piknik na pożegnanie lata

 

 

4)   ochrona i promocja zdrowia:

a)      zadanie: wspieranie działań promujących zdrowie.

 

l.p.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Uwagi

1.

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

Zarząd Rejonowy z siedzibą we Wschowie

Aktywność pomimo barier

Statut nie jest potwierdzony za zgodność z oryginałem - możliwość uzupełnienia

2.

Polski Związek Niewidomych

Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp. Koło PZN we Wschowie

Niewidomy też człowiek

 

3.

Stowarzyszenie „Nasza Alternatywa”

Wejdź po-moc

Statut nie jest poprawnie potwierdzony za zgodność z oryginałem - możliwość uzupełnienia

4.

Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy Osowa Sień

XI Integracyjny Bieg Orła – żyj zdrowo i aktywnie Osowa Sień 10.07.2021

 

5.

Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy Osowa Sień

Na nogach i po górach po zdrowie. Udział w Mistrzostwach Polski PZLA dzieci starszych, młodzików juniorów młodszych i juniorów w biegach górskich w stylu alpejskim. Międzygórze 24-25.07.2021

 

6.

Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy Osowa Sień

VIII Bieg Mikołajkowy – Na nogach i z kijkami po zdrowie

 

7.

Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne

Zarząd Miejsko-Gminny we Wschowie

W trosce o zdrowie seniora

pełnomocnictwo nie jest potwierdzone za zgodność z oryginałem - możliwość uzupełnienia

8.

ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa

Ratujemy – Harcerskie Manewry

 

Autor: olek