WYKAZ NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Wschowa przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat

21.07.2021

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.2020.1990 ) podaje do publicznej wiadomości, wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

 

LP.

OZNACZENIE NIERUCHOMOSCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ KATASTRU NIERUCHOMOŚCI

POWIERZCHNIA W m2

OPIS NIERUCHOMOŚCI

STAWKA ZA NAJEM LOKALU

CZAS TRWANIA UMOWY

nr działki

obręb

KW

 

1.

1815/3

Wschowa

KW26649

pow. działki nr 1815/3 wynosi 0,0807 ha, 
pow. użytkowa garażu przeznaczonego do najmu wynosi 16,90 m2

Garaż  położony na działce 1815/3 na zapleczu nieruchomości Głogowska 10

 we Wschowie

3,50 zł/ m2+ podatek VAT, oprócz czynszu najemca opłaca podatek od nieruchomości

Umowa na czas
określony do lat 3

 

2.

1097/6

Wschowa

ZG1W/00007875/5

pow. działki nr 1097/6  wynosi 0,0734 ha,
pow. użytkowa pomieszczenia gospodarczego – komórki  wynosi 7,27 m2

Pomieszczenie gospodarcze- komórka położona na działce 1097/6

na zapleczu nieruchomości
Daszyńskiego 18
we Wschowie

1,00 zł/ m2 + podatek VAT, oprócz czynszu najemca opłaca podatek od nieruchomości

Umowa na czas określony do lat 3

 

3.

1018/2

 

Wschowa

KW25613

pow. działki 1018/2 wynosi

0,1087 ha
pow. użytkowa pomieszczenia gospodarczego – komórki   przeznaczonego do najmu wynosi 17,95 m2

Pomieszczenie gospodarcze- komórka położona na działce 1018/2 na zapleczu nieruchomości Kościuszki 6 we Wschowie

1,00 zł/ m2+ podatek VAT, oprócz czynszu najemca opłaca podatek od nieruchomości

Umowa na czas określony do lat 3

 

Opłaty za najem ww. lokali   wnosi się do 10 dnia każdego miesiąca na podstawie faktury wystawionej przez administratora lokalu.

 

Wykaz wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń:

od dnia: 21.07.2021                                                                                                                                                             

do dnia: 10.08.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

                                                                                                                                                                                              /-/ Konrad Antkowiak  

Autor: olek