Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w trybie przetargowycm z 2.10.2019r

02.10.2019

 

BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY  WSCHOWA

 

 
informuje, że zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018, 2204 ze zmianami) - ogłoszeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 02 października 2019 roku podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym .

 

Wykaz  dotyczy: 3 lokali mieszkalnych położonych we Wschowie:

 a)lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul.Niepodległości 29A;

b)lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul.Moniuszki 4;

c)lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul.Głogowskiej 15.

 

Wykaz wywieszony jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul.Rynek 1.

Ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się w BIP i na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

 

 

Z up.Burmistrza
Marta Panicz-Szajnkenig

I Zastępca Burmistrza

 

Autor: dawid