Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż

03.09.2020
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa informuje, że zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz.65 ze zm.) – ogłoszeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 01 września 2020 r. podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym. Wykaz dotyczy łącznie 11 lokali mieszkalnych i niemieszkalnych położonych we Wschowie.
Wykaz wywieszony jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul. Rynek 1. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się w BIP i na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
 
 
 
                                                                           Z up.Burmistrza
 
                                                                     /-/  Marta Panicz-Szajnkenig
                                                                       I Zastępca Burmistrza

 

 

Autor: zuzanna