Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy

19.02.2020

Wschowa, dnia 11.02.2020 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2020 poz. 65) podaje do publicznej informacji, że w dniu 12 lutego 2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedziby Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa oraz na stronie bip.gminawschowa.pl zamieszczone zostaną na okres 21 dni (od dnia 19.02.2020 r. – 10.03.2020 r.) następujące wykazy:

  1. Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wschowa przeznaczonych do najmu lub dzierżawy na cele rolnicze w trybie bezprzetargowym w roku 2020.
  2. Wykaz nieruchomości stanowiących własności Gminy Wschowa przeznaczonych do  najmu lub dzierżawy na cele nierolnicze w trybie bezprzetargowym w roku 2020.
  3. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wschowa przeznaczonych do najmu  w trybie bezprzetargowym w roku 2020.

 

 

 

/-/  Z up. Burmistrza

         Marta Panicz-Szajnkenig

            I Zastępca Burmistrza

Do pobrania: 
Plik wykaz_nieruchomosci.docx (21.77 kB)
Pobierz PDF
Plik wykaz_olbrachcice.docx (19.16 kB)
Pobierz PDF

Autor: olek