Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wschowa przeznaczonych do sprzedaży.

15.06.2022

Wschowa, dnia 09 czerwca 2022 roku

BN.0050.6.2022

BN.0050.9.2022

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.2021.1899 ze zm.) podaję do publicznej informacji, że w dniu 15 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa na tablicy ogłoszeń oraz na stronach: www.bip.wschowa.plwww.gminawschowa.pl wywieszone zostaną na okres 21 dni (od 15.06.2022 r. do dnia 06.07.2022 r.) wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wschowa przeznaczonych do sprzedaży.

 

 

 

Z up. Burmistrza

/-/ Marek Kraśny

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: olek