Wykaz nieruchomości gminy przeznaczonych do sprzedaży

22.09.2021
Wschowa, dnia 16 września 2021 r.
BN.0050.22.2021
BN.0050.21.2021
BN.0050.18.2021
 
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.2020.1990 ze zm.) podaje do publicznej informacji, że w dniu  22 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul. Rynek 1,  67-400 Wschowa na tablicy ogłoszeń oraz na stronach: www.bip.wschowa.pl i www.gminawschowa.pl wywieszony zostanie na okres 21 dni (od 22.09.2021 r. do dnia 14.10.2021 r.) wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wschowa przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego oraz  w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Z up. Burmistrza
 
(-)Marek Kraśny
II Zastępca Burmistrza

 

Autor: olek