Wykaz gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym i przetargowym

13.09.2023

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, przetargowym- zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 3, art.37 ust. 1, art.40 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy:

 

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG

KSIEGI WIECZYSTEJ I KATASTRU NIERUCHOMOŚCI

OPIS

NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZENIE

NIERUCHOMOŚCI

I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA

CENA

NIERUCHOMOŚCI

TERMIN ZAPŁATY ZA NIERUCHOMOŚĆ

FORMA

SPRZEDAŻY

Lp.

Księga wieczysta

nieruchomości

Działka

geodezyjna

Powierzchnia

w m2

 

 

 

 

 

1.

ZG1W/00001825/8

587/6

352 m2

Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni 47,02 m2  (I piętro) przy ul. Berwińskiego
nr 3 we Wschowie,
pomieszczenie przynależne piwnica
o powierzchni
11,84 m2.

Wg m.p.z.p. miasta Wschowa
i terenów funkcjonalnie z nim związanych (UR VII/65/15 z 28.05.2015 r.) - nieruchomość położona na obszarze ozn. symbolem:

MU/4 tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami

 

 

110 300,00 zł

 

 

 

Podlega zapłacie

jednorazowo nie

później niż do dnia

zawarcia umowy

przenoszącej

własność nieruchomości

Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy

2.

ZG1W/00016541/1

1006/2

412 m2

Lokal mieszkalny nr 7 o powierzchni 38,05 m2  (III piętro) przy
ul. Ogrodowej  nr 2B we Wschowie, pomieszczenie przynależne piwnica
o powierzchni 2,88 m2.

Wg m.p.z.p. miasta Wschowa
i terenów funkcjonalnie z nim związanych (UR XVI/165/16 z 31.03.2016 r.) - nieruchomość położona na obszarze ozn. symbolem:

11MW tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

 

 

99 400,00 zł

 

 

 

Podlega zapłacie

jednorazowo nie

później niż do dnia

zawarcia umowy

przenoszącej

własność nieruchomości

Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy

3.

ZG1W/00004573/7

1444/2

278 m2

Lokal mieszkalny nr 3a o powierzchni 30,58 m2 (I piętro)  przy  
ul. Powstańców Wielkopolskich nr 2 we Wschowie, pomieszczenie przynależne łazienka z WC o pow.4,58 m2  i piwnica o pow. 7,06 m2.

Wg m.p.z.p miasta Wschowa
i terenów funkcjonalnie z nim związanych Uchwała  nr XX/166/08 z dnia 14.02.2008 r. nieruchomość położona na obszarze ozn. symbolem: A-38 - MUC tereny zabudowy śródmiejskiej.

82 500,00 zł

 

Podlega zapłacie

jednorazowo nie

później niż do dnia

zawarcia umowy

przenoszącej

własność nieruchomości

Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy

4.

ZG1W/00001451/5

1728/1

256 m2

Lokal mieszkalny nr 5 ul. Konradowska  nr 3  we Wschowie (na poddaszu) o  powierzchni 28,84 m2, przynależne pomieszczenie gospodarcze
o pow.1,43  m2.

Wg m.p.z.p. miasta Wschowa
i terenów funkcjonalnie z nim związanych Uchwała Nr VII/64/15 z dnia 28.05.2015  nieruchomość położona w obszarze ozn. symbolem MU/2 tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami.

83 000,00 zł

 

Podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości

Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy

5.

ZG1W/00021681/2

1884/1
1884/3

2533 m2

Lokal mieszkalny nr 34 o powierzchni 50,38 m(I piętro)
ul. Stablewskiego 3
we Wschowie pomieszczenia przynależne piwnice
o pow. 2,78 m2
i 1,81 m2

 

Wg m.p.z.p. miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych Uchwała Nr XXXVIII/425/13 z dnia 30.12.2013 r. nieruchomość jest położona w obszarze oznaczonym symbolem 4MW/U tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

114 000,00 zł

 

 

Podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości

Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy

6.

ZG1W/00016278/6

1577/1

1578/1

332 m2

Lokal mieszkalny nr 8 o pow. 76,80 m2
(I piętro) ul. Bohaterów Westerplatte 3 we Wschowie. Brak pomieszczeń przynależnych.

 

Wg m.p.z.p. miasta Wschowa
i terenów funkcjonalnie z nim związanych Uchwała Nr XX/166/08 z dnia 14.02.2008 r. nieruchomość jest położona w obszarze A-22-MUC tereny zabudowy śródmiejskiej

166 500,00 zł

 

Podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości

Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy

7.

ZG1W/00002645/9

1048/3

191 m2

Lokal mieszkalny nr 3 o pow. 84,73 m2
(I piętro) ul. Klasztorna 7 we Wschowie. Brak pomieszczeń przynależnych.

Wg m.p.z.p. miasta Wschowa
i terenów funkcjonalnie z nim związanych Uchwała Nr XX/166/08 z dnia 14.02.2008 r. nieruchomość jest położona w obszarze oznaczonym A-10-MW,U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej

183 700,00 zł

Podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości

Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy

8.

ZG1W/00015763/6

1500/1

168 m2

Lokal mieszkalny nr 4a o powierzchni 24,90 m2 (I piętro) ul. Garbarskiej 7 we Wschowie. Brak pomieszczeń przynależnych.

Wg m.p.z.p. miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych Uchwała Nr XX/166/08 z dnia 14.02.2008 r. nieruchomość jest położona w obszarze oznaczonym A-52-MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

 

44 600,00 zł

 

Podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości

Sprzedaż
w przetargu ograniczonym

 

WYKAZ WYWIESZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ URZĘDU MIASTA I GMINY 13 września 2023 roku do dnia 3 października 2023 roku. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom fizycznym i prawnym, którym przysługuje roszczenie o nabycie z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, lub: jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym praw własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą, jeśli złoży wniosek przed 24 października 2023 r.                                                                                      

 

Z up. Burmistrza

Miasta i Gminy Wschowa

Zastępca Burmistrza

  

/-/ Marek Kraśny

 

Do pobrania: 
Plik wykaz_13.09.2023_nawias.docx (25.25 kB)
Pobierz PDF

Autor: kamila