Wspólnie z państwem radnymi przejmuję odpowiedzialność za najbliższe pięć lat

23.11.2018

Zakończyła się I Sesja Rady Miejskiej we Wschowie. Hanna Knaflewska-Walkowiak ponownie została wybrana na Przewodniczącą Rady Miejskiej we Wschowie. Warto dodać, że Radna była jedyną kandydatką na to stanowisko i uzyskała bezwzględną większość głosów. Jej kandydaturę poparło piętnaścioro radnych.
Dzisiaj dokonano również wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej we Wschowie. Zostali nimi: Jacek Kowalczyk oraz Krzysztof Kola. Zdobyli oni odpowiednio 14 i 12 głosów. O funkcję wiceprzewodniczących starali się również: Przemysław Gliński, który otrzymał 9 głosów oraz Emanuela Stanek-Juśkiewicz, na którą oddano 6 głosów.
Ustępująca burmistrz Danuta Patalas podziękowała nowemu włodarzowi Konradowi Antkowiakowi wygranych wyborów i przekazała projekt budżetu gminy na przyszły rok. Burmistrz Wschowy Konrad Antkowiak złożył ślubowanie i oficjalnie przejął urząd.

- Od dzisiaj wspólnie z państwem radnymi przejmuję odpowiedzialność za najbliższe pięć lat funkcjonowania samorządu oraz przyszłość Miasta i Gminy Wschowa. Ta odpowiedzialność oraz mandat zaufania dany nam przez wyborców zobowiązuje nas wszystkich do działania podyktowanego wyłącznie dobrem mieszkańców. Dlatego chcę żebyśmy od dzisiaj rozpoczęli pisanie nowej historii samorządności we Wschowie.  Samorządności niepodzielonej, ale zjednoczonej we wspólnym celu jakim jest rozwój Miasta i Gminy Wschowa. Chcę zmienić ton i sposób dyskusji w Radzie, tak żeby nasza praca łączyła nas i dawała satysfakcję z działania na rzecz lokalnej społeczności – powiedział Konrad Antkowiak, burmistrz Miasta i Gminy Wschowa.

Radni Rady Miejskiej we Wschowie
kadencja 2018-2023

1.    Baśczyn Franciszek            
2.    Brambor Sabina        
3.    Brzechwa Władysław        
4.    Buczek Piotr            
5.    Czopek Miłosz        
6.    Drobnik Michał        
7.    Gliński Przemysław        
8.    Knaflewska-Walkowiak Hanna
9.    Kola Krzysztof         
10.    Kowalczyk Jacek        
11.    Maćkowiak Stefan        
12.    Nachaj Agnieszka        
13.    Nikolin Helena        
14.    Owoc-Kochańska Katarzyna
15.    Pawłowska Jolanta        
16.    Sobczuk Tadeusz        
17.    Stanek-Juśkiewicz Emanuela
18.    Świątek Elwira        
19.    Widera Wiesław        
20.    Wieland Piotr            
21.    Ziemek Aleksander        

Autor: s.ps