W niedzielę wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

26.06.2020

W najbliższą niedzielę, 28 czerwca, odbędą się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku głosowanie odbywać będzie się w szczególnych warunkach, w związku z trwającym stanem epidemii. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje.

Lokale wyborcze w niedziele otwarte będą punktualnie o godzinie 7.00, a głosowanie potrwa do godziny 21.00. W tym roku jednak głosować będziemy w specjalnym reżimie sanitarnym. Oznacza to, że w lokalach wyborczych w jednym czasie przebywać będzie mogła ściśle określona liczba wyborców – 1 osoba na 4 metry kwadratowe lokalu. Członkowie Obwodowych Komisji Wyborczych zostaną wyposażeni w przyłbice ochronne, płyny do dezynfekcji oraz maseczki i rękawiczki jednorazowe. Będą także zobowiązani do kontroli liczby osób przebywających w lokalu wyborczym, systematycznej dezynfekcji powierzchni stołów, długopisów, urny itp., oraz wietrzenia lokalu.

Przychodząc na głosowanie należy wyposażyć się w maseczkę, zaleca się także przyniesienie własnego długopisu. Wchodząc do lokalu wyborczego obowiązkowa będzie dezynfekcja rąk. Wyborcy będą także zobowiązani do utrzymywaniu dystansu minimum 1,5 metra pomiędzy sobą (obowiązek nie dotyczy rodzin).

Prosimy o stosowanie się do poleceń członków Obwodowych Komisji Wyborczych dotyczących zachowania bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.

Aby oddać ważny głos należy okazać się komisji wyborczej dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym naszą tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy idp.), pokwitować odbiór karty do głosowania, zaznaczyć znak X przy nazwisku jednego kandydata i wrzucić złożoną kartę do urny, tak aby nasz głos był niewidoczny. Przypominamy by uważnie sprawdzić czy otrzymana karta do głosowania ma czerwoną pieczątkę Obwodowej Komisji Wyborczej, w której oddajemy głos, czy jest poprawnie wydrukowana i zawiera 11 nazwisk kandydatów.

Wybory, którzy zadeklarowali chęć głosowania korespondencyjnego mogą jeszcze w dniu wyborów osobiście lub przez inną osobę dostarczyć do siedziby właściwej Obwodowej Komisji Wyborczej kopertę do głosowania korespondencyjnego. Aby oddany w ten sposób głos był ważny należy:

- zaznaczyć na karcie do głosowania znak X przy nazwisku jednego kandydata,

- włożyć kartę do głosowania do koperty na kartę do głosowania i zakleić kopertę,

- podpisać poprawnie wypełnione oświadczenie o osobistym i tajnym głosowaniu,

- podpisane oświadczenie wraz z zaklejoną wcześniej kopertą na kartę do głosowania włożyć do koperty do głosowania korespondencyjnego.

- zaklejoną kopertę do głosowania korespondencyjnego dostarczyć do siedziby właściwej Obwodowej Komisji Wyborczej.

Poniżej prezentujemy obwieszczenie o siedzibach i granicach obwodów do głosowania.

Autor: olek