"Własna firma - start dla młodych"

14.07.2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem wspólnie z LGD Zielone Światło wydłuża rekrutacje uczestników do projektu pt. Własna firma- start dla młodych - w ramach Osi Priorytetowej:  I Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 1.2 Wsparcie dla osób młodych na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

do dnia 18 sierpnia 2021 r.

 

W związku z tym zwracamy się do Państwa ponownie z prośbą o zamieszczenie na Państwa stronie internetowej, portalu społecznościowym informacji o dalszej możliwości składania formularzy rekrutacyjnych. 

 

 

Szczegóły dotyczące projektu zamieszczone są na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem: 


http://www.miedzyodraabobrem.pl/art,680,wlasna-firma-start-dla-mlodych.html

 

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się natomiast pod adresem: 

http://www.miedzyodraabobrem.pl/art,686,rekrutacja-do-projektu.html

 

 

Autor: dominika