Uwaga choroba pszczół

07.09.2021

ROZPORZĄDZENIE NR 1/AFB/2021
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII WE WSCHOWIE Z/S W SŁAWIE z dnia 6 września 2021 r.
w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu wschowskiego

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 lit. b i pkt 4, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U. z 2020r., poz. 1421), § 7 rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 11 lipca 2016r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz. U., poz. 1123), w związku ze stwierdzeniem przypadku zgnilca amerykańskiego na terenie pasieki
zlokalizowanej w Dębowej Łęce, gmina Wschowa, zarządza się, co następuje:

Za obszar zapowietrzony zgnilcem amerykańskim pszczół, zwanym dalej obszarem zapowietrzonym, uznaje się teren obejmujący:
w gminie Wschowa miejscowości: Olbrachcice, Łęgoń, Dębowa Łęka, Przyczyna Dolna, Osowa Sień, Wschowa, Przyczyna Górna.

Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa zakazuje się od dnia podania do wiadomości publicznej do odwołania:

1) organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół;
2) przemieszczania, bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wschowie z/s w Sławie, rodzin pszczelich, pszczół, matek pszczelich, czerwia, plastrów, pni pszczelich, uli i ich wyposażenia, produktów
pszczelich oraz sprzętu i narzędzi do prac w pasiece.

 

Obowiązki i ograniczenia dotyczą wszystkich posiadaczy pszczół z obszaru zapowietrzonego do czasu jego uchylenia.

Do pobrania: 
PDF icon akt.pdf (0.6 MB)

Autor: olek