Urząd zamknięty dla interesantów

16.03.2020

Drodzy  Mieszkańcy od dnia 16.03.2020 r. do odwołania Urząd Miasta i Gminy we Wschowie będzie zamknięty dla interesantów, a praca odbywać się będzie w systemie wewnętrznym/

Mieszkańców zapraszamy do kontaktów telefonicznych. Przez numer 655408600 uzyskają Państwo połączenie z tymi referatami, które pomogą w załatwieniu danej sprawy.

Wiele niezbędnych dokumentów dostępnych jest na www.wschowa.pl, www.bip.wschowa.pl.

Straż Miejska, Biuro Strefy Płatnego Parkowania, informuje iż od dnia 17.03.2020r.  wykupienie lub przedłużenie Abonamentu na postój w Strefie Płatnego Parkowania tylko drogą elektroniczną na adres: strazmiejskaatwschowa [dot] pl . Należy wysłać zeskanowany wniosek oraz dowód wpłaty.

Druki wniosków oraz numer konta do pobranie na stronie:

https://www.gminawschowa.pl/page/strefa-p%C5%82atnego-parkowania

Po otrzymani wniosku i odwodu wpłaty zostanie wystawiony abonament i przesłana zwrotna informacja zakończeniu procedury. 

Sprawy aktów zgonu i wydawania dowodów osobistych będą załatwiane po wcześniejszym umówieniu telefonicznym na konkretną godzinę pod nr tel.:

Urząd Stanu Cywilnego 65 540 86 33

Referat Spraw Społecznych (dowody osobiste) - 65 540 86 48

W związku z zaistniałą sytuacją i zamknięciem UMiG we Wschowie dla interesantów podmioty zainteresowane złożeniem ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych proszone są o wcześniejszy kontakt z pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie w celu złożenia oferty. Telefon kontaktowy: 65 540 86 04

Wszystkie wnioski dostępne są w formie elektronicznej na stronie www.wschowa.pl

Prosimy o wyrozumiałość. Wszystkie te środki ostrożności podyktowane są troską o zdrowie i życie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. I są koniecznością w tej nadzwyczajnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy.

Autor: olek