Umowa podpisana, kolejne remonty dróg w gminie Wschowa

11.09.2019

Wspaniała informacja dla mieszkańców Olbrachcic oraz Łęgonia, dziś oficjalnie została podpisana umowa na remont drogi wojewódzkiej 305. Pierwsze rozmowy dotyczące bezpieczeństwa na tej drodze rozpoczęły się niecałe trzy miesiące temu, a już mamy podpisaną umowę na wykonanie części inwestycji. Dzięki szerokiej współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich na czele z dyrektorem Pawłem Tonderem, marszałkiem województwa Lubuskiego Marcinem Jabłońskim, senatorem Waldemarem Sługockim i dyrektorem departamentu infrastruktury i komunikacji Sławomirem Kotylakiem z burmistrzem Konradem Antkowiakiem udało się, wstępne ustalenia stały się rzeczywistością.

Całkowity koszt tej inwestycji wyniesie ponad 300 000 złotych. W ramach tego zadania zostanie wykonana zatoka autobusowa, chodnik we wsi Olbrachcice oraz remont mostu znajdującego się w Łęgoniu wraz z poszerzeniem rowów. 24 września planowane jest podpisane umowy na wykonania ciągu pieszego w 1/3 częsci wioski.

Autor: dawid