Trwa badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych

18.01.2023
Informujemy, że w dniach od 13 do 31 stycznia br., na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa.
W imieniu Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze zwracamy się z gorącą prośbą o udział w badaniu. Dostarczy ono informacji m.in. o tym jak oceniana jest koniunktura w gospodarstwach rolnych, jaka jest opłacalność produkcji rolnej czy aktualny popyt na produkty rolne.

 

 

Więcej informacji https://zielonagora.stat.gov.pl/aktualnosci/badanie-koniunktury-w-gospodarstwach-rolnych-ak-r-13-31-01-2023,613,1.html

Autor: kamila