Transmisja z obrad Rady Miejskiej

07.09.2021
Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E
7 września 2021r. o godz. 1100
odbędzie się w trybie hybrydowym
XXXI  SESJA  RADY  MIEJSKIEJ
 
 
Proponowany porządek obrad :
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu XXX sesji Rady Miejskiej.
  4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2021 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/237/2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2028.
  7. Interpelacje i zapytania radnych.
  8. Wnioski i informacje.
  9. Zakończenie obrad.
 
 
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
/-/ Hanna Knaflewska – Walkowiak

Autor: olek