Transmisja XLII sesji Rady Miejskiej we Wschowie

14.09.2022

XLII Sesja Rady Miejskiej we Wschowie rozpocznie się o godzinie 10.00. Transmisję śledzić można na Poratalu Rady Miejskiej we Wschowie -> tutaj

Poniżej proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok. (projekt druk 403)
4. Zakończenie obrad.

Autor: olek