Szkolenie dla organizacji pozarządowych

08.09.2020

Wczoraj w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych, które chcą realizować projekt w ramach Regionalnego Konkursie Grantowym Równać Szansę. Szkolenie prowadzili pracownicy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, operatora projektu.

Regionalny Konkurs Granowy Równać Szanse skierowany jest do organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz bibliotek i domów kultury z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. W ramach wsparcia realizowane mogą być projekty realizujące półroczne działania z młodzieżą w wieku od 12 do 19 roku życia, a wysokość dofinansowania wynosi 8 500 zł.

Szkolenie, jakie odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa miało na celu przekazanie wiedzy jak skutecznie przygotować wniosek o dofinansowanie, które informacje będą brane pod uwagę w ocenie merytorycznej wniosku i jakie przykładowe zadania mogą podlegać dofinansowaniu. Z propozycji szkolenia skorzystało osiem organizacji: przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych, Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej, Związek Harcerstwa Polskiego, Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno Koszykarskie, Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki, Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum we Wschowie.

Nabór wniosków w projekcie trwa do 27 października, projekt musi zostać zrealizowany w terminie od 1.02.2021 do 31.07.2021. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.rownacszanse.pl

Autor: olek