Susza doskwiera - wnioski o szacowanie strat

24.07.2019

Urząd Miasta i Gminy Wschowa informuje, że zgodnie z Systemem Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce i przedstawionym Klimatycznym Bilansem Wodnym na obszarze gminy Wschowa wystąpiła susza w uprawach następujących rolnych:

zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na zielonkę, rzepak i rzepik, krzewy owocowe, drzewa owocowe, truskawki, rośliny strączkowe.

 

Zgodnie z przepisem prawa Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa wystąpił do Wojewody o powołanie komisji do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych na skutek wystąpienia na terenie gminy niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Po wydaniu przez Wojewodę stosownego zarządzenia Gminna Komisja rozpocznie prace w celu oszacowania zakresu i wysokości szkód.

 

DRODZY ROLNICY

 

Informacje dotyczące upraw rolnych muszą być w 100% zgodne z rodzajami upraw oraz ich powierzchniami wykazanymi we wniosku o płatności obszarowe złożonego do biura powiatowego ARiMR w ramach JPO – Jednolitej płatności Obszarowej.

 

W związku z powyższym należy dołączyć wydruk wniosku obszarowego, który rolnik może sam wydrukować, bądź poprosić o niego w siedzibie ARiMR, w Ośrodku Doradztwa Rolniczego, bądź u osób, którym rolnik zlecił przygotowanie wniosku obszarowego – na podstawie którego należy wypisać uprawy oraz ich powierzchnie.

 

Podanie nie zgodnie ze stanem faktycznym we „wniosku suszowym” rodzaju uprawy i/lub jej powierzchni, spowoduje błędne obliczenie zakresu i wysokości szkód, co będzie skutkowało odrzuceniem protokołu z oszacowania zakresu i wysokości szkód, przez jednostkę realizującą pomoc finansową 

Poniżej zamieszczamy wnioski o szacowanie strat. Wnioski dostępne są także w Biurze Obsługi Interesenta w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa. Wypełnione wsnioski należy skadać w Biurze Obsługi Interesanta.

Do pobrania: 
Microsoft Office document icon wniosek_susza_2019.doc (89.6 kB)
Pobierz PDF

Autor: olek