Straciłeś dokumenty? Zastrzeż je!

12.01.2023

Polacy mają ponad 44 mln kart bankowych i 33 mln dowodów osobistych. Gdzie zadzwonisz, gdy je stracisz? 

Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE ma na celu poszerzenie wiedzy o potrzebie zastrzegania w bankach utraconych dokumentów tożsamości przez każdą osobę, której taka sytuacja się przytrafiła. Nie ma znaczenia, czy stało się to w wyniku zgubienia czy kradzieży. Zastrzegać utracone dokumenty powinniśmy wszyscy – niezależnie od tego, czy jesteśmy już klientami jakiegoś banku, czy też nigdy z usług bankowych nie korzystaliśmy.

Zastrzerzenie utraconych dokumentów umozliwia uniknięcie szeregu przykrych konsekwencji mogących powstać w wyniku utraty dokumentów.

Jak to zrobić? 

UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU – to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju. 

  1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami (zobacz listę banków).
   • Wystarczy zgłosić zastrzeżenie tylko w jednym banku, a dane zostaną automatycznie przekazane do wszystkich pozostałych uczestników Systemu DZ.
   • Najlepiej to zrobić osobiście w oddziale bankowym. Część banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828 (tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości).
   • Można skorzystać z konta na stronie www.bik.pl (tylko pod warunkiem, że osoba zastrzegająca miała tam już wcześniej założone konto z wykorzystaniem danych z utraconego dokumentu).
  2. Powiadomienie Policji – o ile dokumenty utracono w wyniku przestępstwa.
  3. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu
   • informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie gov.pl.

 

Zastrzez dokumenty - nie pozwól stracić swojej tożsamości!

 

Więcej informacji  na stronach:

https://dokumentyzastrzezone.pl/

http://zastrzegam.pl/

 

 

Autor: kamila