Straż Miejska w walce z wirusem

16.04.2020

Całkowicie tryb swojej pracy muszą w ostatnim czasie zmienić funkcjonariusze Straży Miejskiej we Wschowie. Energia całkowicie poświęcona jest przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Aleksander Ziemek: Panie Komendancie jakie działania podejmuje Straż Miejska w związku ze stanem epidemii?

Witold Skorupiński: Nasza aktywność tak naprawdę zmienia się bardzo dynamicznie i zależna jest od nowych wytycznych i rozporządzeń. W ubiegłym tygodniu skupiliśmy się na działaniach informacyjnych i zabezpieczających. Funkcjonariusze ogrodzili place zabaw, kontrolujemy plażę w Lginiu i czy mieszkańcy nie gromadzą się w miejscach publicznych. Dodatkowo z głośnika samochodu puszczany był komunikat z apelem o pozostanie w domach.

A.Z.: Jakie zmiany natomiast zachodzą teraz?

W.S.: Po pierwsze od drugiego kwietnia zgodnie z poleceniem wydanym przez Wojewodę Lubuskiego funkcjonariusze Straży Miejskiej stają się de facto bezpośrednio podlegli Komendantowi Powiatowemu Policji we Wschowie. Ustaliśmy, że strażnicy będą prowadzili wspólne patrole z policjantami w godzinach od 6 do 22. W tym czasie będziemy kontrolować przestrzeganie przez mieszkańców rozporządzenia o pojedynczym przemieszczaniu się, zakazie gromadzenia czy przebywania w parkach.

A.Z.: Czyli nie usłyszymy już głośnych komunikatów?

W.S.: Komunikaty będą się nadal powtarzać i ta akcja na pewno nie ustanie, bo docierają do nas informacje, że odnosi ona rezultat. Dodatkowo zajmujemy się także kontrolą miejsca do kwarantanny, czyli hostelu przy ulicy Sportowej. Funkcjonariusze Straży Miejskiej dostarczają osobom tam przebywającym żywność i artykuły pierwszej potrzeby, sprawdzają także czy zachowywane są wszelkie procedury.

A.Z.: Epidemia zmieniła waszą pracę?

W.S.: Na pewno. Teraz cała nasza energia jest skierowana na działania związane z przeciwdziałaniem epidemii i wsparciu Policji. Apeluję do wszystkich mieszkańców o pozostanie w domach, to jedyna skuteczna metoda walki z wirusem. Zdecydowanie ułatwi to także naszą prace.

Foto 1: Straż Miejska informuje mieszkańców o konieczności pozostania w domach

Foto 2: Jednym z zadań jest bieżąca kontrola placów zabaw

Autor: olek