Straż Miejska Przypomina o obowiązku zabezpieczenia zaparkowanych pojazdów

14.05.2021

Przypominamy o obowiązku zabezpieczenia zaparkowanych samochodów. Przepis art. 46 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym reguluje kwestię zatrzymania i postoju. Zgodnie z dyspozycją cytowanego przepisu kierujący pojazdem jest obowiązany w czasie postoju zabezpieczyć pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachować inne środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku.
Pamiętajmy, aby wysiadając z samochodu upewnić się, czy pojazd został właściwie zabezpieczony oraz czy nie utrudnia ruchu innym kierowcom i pieszym, a przede wszystkim nie stanowi zagrożenia dla ich zdrowia i życia.
W dniu 14 maja strażnicy otrzymali zgłoszenie o parkującym pojeździe na środku drogi. Po przybyciu na miejsce stwierdzili, iż prawdopodobnie kierujący nie zastosował się do zaleceń i pozostawił pojazd nie zabezpieczając go przed przemieszczeniem. Pojazd wyjechał na drogę i stworzył zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego .
Na szczęści tym razem nie doszło do kolizji ani wypadku. Po kilkunastu minutach udało się odnaleźć kierującego, który niezwłocznie przestawił swój samochód na parking. Tym razem zakończono interwencję pouczeniem. Kierujący zrozumiał swój błąd i sam był przerażony sytuacją, którą stworzył.

 

Straż Miejska Wschowa

Autor: straz_miejska