Sprawdź, które 'ngo otrzymały dotację w Otwartym Konkursie Ofert na 2023

19.01.2023

Działając na podstawie art. 15 ust. 2h–2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa ogłosił wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wschowa w roku 2023.

Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane wraz z wysokością przyznanych środków finansowych znajdują się z załaćzonym Zarządzeniu. 

 

Do pobrania: 
PDF icon Wyniki Konkursu Ofert (0.21 MB)
Pobierz PDF

Autor: kamila