Spotkanie informacyjne w sprawie budowy obwodnicy Wschowy

29.09.2021

W sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie przebiegu obwodnicy Wschowy i Dębowej Łęki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 12. Spotkanie otworzył burmistrz Konrad Antkowiak, a następnie prowadzili je przedstawiciele Biura Projektowego Multiconsul Polska, odpowiedzialnego za przygotowanie dokumentacji technicznej oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Zielonej Górze.

Ważnym elementem spotkania jest możliwość zgłaszania uwag przez mieszkańców naszej gminy do wariantów przebiegu obwodnicy. Do 12 października mogą Państwo wypełnić formularz uwag, który mogą Państwo pobrać poniżej oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa. Zamieszczamy także ulotkę informacyjną oraz zdjęcia proponowanych wariantów przebiegu obwodnicy. Wypełnione formularze mogą Państwo przesyłać pocztą na adres Multiconsult Polska sp. z o.o., ul. Zelwerowicza 20, 53-676 Wrocław, mailem (w postaci skanu) na adres: DK12-konsultacjeatmulticonsult [dot] com [dot] pl lub pozostawić w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa.

W pliku zamieszczonym poniżej do pobrania odnajdą Państwo dokładną mapę obrazującą przebieg poszczególnych wariantów, z możliwością przybliżenia.

Zachęcamy do składania uwag i wskazywania optymalnego Państwa zdaniem przebiegu obwodnicy. Głos mieszkańców jest ważnym elementem przy ostatecznym wyborze, jakie dokona zamawiający.

 

Autor: olek