Spółka Komunalna i Gmina wnioskują o 5 mln zł na kanalizację

26.09.2022

Spółka Komunalna Wschowa przy wsparciu Gminy Wschowa złożyła wniosek o dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej w Konradowie. Nabór wniosków prowadził Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Założeniem konkursu ofert jest wsparcie rozwoju gospodarki wodno-ściekowej obszarów wiejskich w województwie lubuskim. W porozumieniu z Gminą Wschową Spółka Komunalna we Wschowie złożyła stosowny wniosek, opiewający na maksymalną możliwą wysokość dofinansowania.

Spółka Komunalna Wschowa w dniu 30 sierpnia złożyła projekt pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konradowo, gm. Wschowa”. Wnioskujemy o środki na budowę sieci do Konradowa, bo Gmina Wschowa dysponowała projektem i pozwoleniem na budowę tego odcinka, a to był jeden z warunków, jaki musiał spełniać projekt – przedstawia Bartłomiej Wilk, dyrektor techniczny w Spółce Komunalnej Wschowa. – W naszych planach jest budowa sieci kanalizacyjnej łączącej wieś Konradowo z oczyszczalnią ścieków we Wschowie oraz najbardziej newralgicznych odcinków w samej miejscowości, w tym przy blokach. Łącznie zaplanowano budowę ponad 5,5 kilometra sieci kanalizacyjnej, w tym ponad 3 kilometrowego odcinka łączącego wieś z oczyszczalnią ścieków.

Szczególnie istotne jest połączenie zabudowy wielorodzinnej do sieci kanalizacyjnej, co znacząco ułatwi życie mieszkańcom. Realizacja tego projektu pozwoli na wykonanie najważniejszej części sieci – połączenie Konradowa z oczyszczalnią ścieków. Całość projektu wynosi ponad 6 200 000 zł, wysokość wnioskowanego dofinansowania to 5 000 000 zł.

Brak skanalizowania Gminy Wschowa to jeden z największych, nierozwiązanych problemów gminy. Niestety czas, w którym gminy mogły wyjątkowo obficie czerpać na tego typu inwestycje minął. Teraz staramy się w miarę możliwości poszukiwać dofinansowań, tak by nadrabiać te zaległości. Liczę, że wniosek jaki przygotowaliśmy wspólnie ze Spółką Komunalną otrzyma dofinansowanie i uda się połączyć Konradowo z oczyszczalnią ścieków – mówi burmistrz Konrad Antkowiak. – Dzięki tej inwestycji będziemy mogli w przyszłości dalej rozbudowywać sieć w Konradowie i Kandlewie, rozwiązując problem kanalizacji w tej części gminy.

Autor: kamila