Ryszard Grys nowym radnym

28.02.2020

Podczas XV sesji Rady Miejskiej we Wschowie ślubowanie radnego złożył Pan Ryszard Grys. Mandat objął po zmarłej w styczniu Helenie Nikolin.

Ryszard Grys od wielu lat pełni funkcję sołtysa wsi Przyczyna Górna. W wyborach w 2018 roku uzyskał 87 głosów na liście w okręgu nr 3, czyli obejmującym obszary wiejskie. W Radzie Miejskiej dołączył do Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych oraz w Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Nowemu radnemu życzmy wielu sukcesów w czasie sprawowania mandatu. 

Autor: olek