Ruszyły prace na Nowych Ogrodach

06.02.2020

Widoczne są już pierwsze efekty przebudowy ulicy Nowe Ogrody. Zadanie, na które Gmina Wschowa w ubiegłym roku pozyskała 80% dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, polega na budowie chodnika i gruntowej przebudowie nawierzchni drogi od końca Parku Wolsztyńskiego do skrzyżowania z drogą powiatową Nowa Wieś – Osowa Sień.

Umowa na wykonanie przebudowy ulicy Nowe Ogrody podpisana została 30 grudnia. W wyniku przetargu wyłonionym wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego w Głogowie, a koszt całej inwestycji wyniesie 1 178 182,29 zł. Osiemdziesiąt procent tej kwoty zostanie pokryte z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Prace obejmują poszerzenie drogi do 5 metrów. W ramach inwestycji wykonane zostanie 1365m jezdni i 495m chodnika. Pobocze gruntowe zostanie odpowiednio wyprofilowane. Przy zaprojektowanych peronach autobusowych postawione zostaną dwie wiaty przystankowe. Ponadto powstanie przejście dla pieszych, zjazdy do posesji oraz odtworzone zostaną rowy przydrożne.

Planowany termin zakończenia robót to październik tego roku.

Autor: olek