Ruszył nabór w programie Wschowskich Inicjatyw Lokalnych

02.06.2021

Od tego roku mieszkańcy Gminy Wschowa zyskali nowe narzędzie do współdecydowania o kształcie i zakresie inwestycji, jakie przeprowadzane będą w przyszłym roku – Wschowskie Inicjatywy Lokalne.

Założeniem inicjatywy lokalnej jest otwarcie się na projekty zgłaszane przez mieszkańców, a takżę wsparcie mieszkańców (w postaci finansowej, pracy społecznej czy organizacyjnej) przy realizacji. Takie funkcjonowanie znacząco zwiększa współodpowiedzialność na wykonane działania, rodzi faktyczną więź lokalnej społeczności ze zgłoszonym zadaniem oraz późniejszą dbałość o wspólnie przeprowadzone działanie.

Uchwała zakłada wykorzystywanie inicjatyw lokalnych przy realizacji zadań z zakresu:

- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej ( w tym budowy, rozbudowy i remonty dróg, chodników, ścieżek rowerowych, sieci kanalizacyjnych, wodociągowych czy oświetlenia),

- działalności wspierającej ekologię i ochronę zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego,

- porządku i bezpieczeństwa publicznej.

Termin składania wniosków mija 30 czerwca, zachęcamy więc do zapoznania się z regulaminem oraz do kontaktu z pracownikami Biura Inwestycji i Infrastruktury, którzy będą służyć wyjaśnieniami.

Autor: olek