Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wschowa w 2022 roku

21.04.2022

Zarządzeniem Nr B.0050.69.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Treść zarządzenia oraz wykaz ofert wybranych do realizacji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w załączonym pliku. 

Do pobrania: 

Autor: kamila