Rolniku pierwszego września ruszył Powszechny Spis Rolny!

24.08.2020

Pierwszego września ruszył Powszechny Spis Rolny. Warto się przygotować i dokonać spisu samemu, w czasie który nam najbardziej odpowiada, przygotowując wcześniej wszystkie potrzebne informacje. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Kogo dotyczy spis rolny?

Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne, zarówno gospodarstwa indywidualne prowadzone przez osoby fizyczne, jak i gospodarstwa prowadzone przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej.

Jaki okres podlega badaniu?

Pytania dotyczyć będą stanu gospodarstwa na dzień 1 czerwca 2020 lub za okres 12 miesięcy od dnia 2 czerwca 2019 do 1 czerwca 2020.

Kto powinien udzielać odpowiedzi?

Spis skierowany jest do użytkowników gospodarstw rolnych. Jeżeli właściciel dzierżawi grunty, a w dniu 1 czerwca 2020 roku dzierżawca był użytkownikiem gospodarstwa, to spis powinien odbyć się u użytkownika.

W jaki sposób się spisać?

Od pierwszego 1 września możliwa będzie możliwość dokonania spis samemu. Przygotowana i udostępniona zostanie specjalna aplikacja, dzięki czemu użytkownik gospodarstwa rolnego będzie mógł przy użyciu Internetu spisać się w czasie dla siebie dogodnym.

W Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa przygotowane zostaną specjalne stanowiska dla osób chcących spisać się przy użyciu aplikacji internetowej, a nie posiadają odpowiedniego sprzętu.

Dodatkowo pierwszego września uruchomiona zostanie specjalna infolinia telefoniczna, w ramach której rachmistrz spisowy przeprowadzi odpowiedni wywiad i zbierze dane potrzebne do spisu.

Z rolnikami, którzy nie spiszą się sami skontaktują się rachmistrzowie spisowi (osobiście lub telefonicznie) i przeprowadzą spis.

Jakie dane należy przygotować?

Powszechny Spis Rolny odbywa się raz na 10 lat i ma na celu kompleksowe zbadanie stanu rolnictwa, dlatego wywiad będzie dość szczegółowy, jednak nie wszystkie pytania skierowane będą do wszystkich. Pytania zgrupowane będą w 11 działów, które dotyczą użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, zwierząt gospodarskich, nawożenia, ochrony roślin, budynków gospodarczych, maszyn, działalności gospodarczej, struktury dochodów gospodarstwa, aktywności ekonomicznej oraz chowu i hodowli ryb. Szczegółowe informacje dotyczące pytań znajdą Państwo na stronie internetowej www.spisrolny.gov.pl/warto-wiedziec

Autor: olek