Rolniku możesz się starać o zwrot podatku

30.07.2019

Producenci rolni mogą w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r.  składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

1 - 31 października 2019 r.

Zachęcamy do korzystania ze zwrotu w formie przelewu.

Poniżej zamieszczamy wniosek do pobrania.

Do pobrania: 

Autor: olek