REKULTYWACJA W PRAKTYCE

07.10.2021

O tym jak wygląda rekultywacja składowiska w praktyce i jakie przynosi efekty, przekonali się uczestnicy wyjazdu studyjnego, który odbył się 6 października br. To element działań informacyjno-konsultacyjnych związanych z projektem rekultywacji składowiska w Tylewicach.

Uczestnicy wyjazdu, w tym mieszkańcy, radni oraz przedstawiciele SK Wschowa spotkali się z przedstawicielami Urzędu Gminy Jeżewo (kujawsko-pomorskie), na której terenie trwa proces rekultywacji zamkniętego w 2013 roku składowiska. – Nasze składowisko jest jednym z ostatnich w województwie, które nie zostało jeszcze zrekultywowane. Jesteśmy do tego zobowiązani pod groźbą wysokich kar finansowych. Przywracamy pierwotny, leśny charakter tego miejsca. Dobiega końca etap związany z wykonaniem warstwy glebotwórczej. Następnie nasadzimy drzewa i krzewy oraz wysiejemy trawę – mówi Michał Pikuła z Urzędu Gminy Jeżewo.

Uczestnicy wyjazdu wizytowali teren rekultywowanego składowiska w gminie Jeżewo. Następnie odwiedzili zrekultywowane już składowisko w gminie Rojewo, które wygląda obecnie jak wielka łąka. Tylko wystające na powierzchni studnie odgazowujące zdradzają, że w tym miejscu funkcjonowało dawniej składowisko. Na pytania mieszkańców i radnych odpowiadali przedstawiciele Wykonawcy, który realizował proces rekultywacji wizytowanych składowisk i będzie również prowadził inwestycję w Tylewicach.

Wyjazd studyjny jest elementem działań informacyjno-konsultacyjnych związanych z projektem rekultywacji składowiska w Tylewicach, realizowanym przez Spółkę Komunalną Wschowa. Rekultywacja była tematem spotkań informacyjnych dedykowanych przedstawicielom Rady Miasta oraz sołectw Tylewice i Przyczyna Górna, które odbyły się w dniu 16 września 2021 roku. W październiku 2021 roku na terenie gminy funkcjonować będą specjalne punkty, w których konsultanci przekażą informacje na temat rekultywacji oraz odpowiedzą na pytania zainteresowanych mieszkańców.

Rekultywacja jest konsekwencją zamknięcia składowiska w Tylewicach w 2009 roku. Do jej przeprowadzenia prawo zobowiązuje zarządcę. Zaniechanie tej inwestycji stwarza również potencjalne ryzyko dla środowiska i mieszkańców. Dobiega końca etap projektowy i formalno-prawny. Pierwsze prace na terenie składowiska, w celu przywrócenia temu miejscu pierwotnego charakteru przyrodniczego, zaplanowano jeszcze w 2021 roku. Zakłada się, że już po około 12 miesiącach prac, zakres rekultywacji będzie zrealizowany w ponad 95%, a docelowo teren dawnego składowiska będzie obsiany trawą i obsadzony drzewami.  

(SK)

Autor: olek