REKULTYWACJA CORAZ BLIŻEJ

24.11.2021

Jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie rekultywacji składowiska w Tylewicach.  Projektowi towarzyszą działania informacyjno-konsultacyjne.

Zgodnie z przepisami, rekultywacja jest obligatoryjnym zadaniem zarządcy zamkniętego składowiska. Jej zaniechanie wiąże się z wysokimi karami finansowymi. Stwarza również potencjalne ryzyko dla środowiska i mieszkańców. - Celem rekultywacji jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa najbliższemu otoczeniu, ochrona przed zanieczyszczeniami i ewentualnym negatywnym oddziaływaniem.  Dobiega końca skomplikowany etap związany ze sporządzeniem dokumentacji i formalnościami. Pierwsze prace rekultywacyjne w Tylewicach chcielibyśmy rozpocząć jeszcze w tym roku – mówi Krzysztof Kołodziejczyk, Prezes Spółki Komunalnej Wschowa.

Przebieg rekultywacji można podzielić na 3 zasadnicze etapy. Pierwszy obejmie prace geodezyjne, likwidację ogrodzenia, profilowanie czaszy składowiska oraz wykonanie rowu opaskowego dla wód opadowych.  Następnie, w ramach rekultywacji technicznej, wykonana zostanie warstwa wyrównawcza o grubości około 25 cm z materiału mineralnego oraz organicznego (np. ziemia, kompost) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska. Podniesiony zostanie poziom istniejących studni odgazowujących i wykonana warstwa glebotwórcza o grubości około 70 cm na skarpach i 200 cm na wierzchowinie składowiska.  W trzecim etapie, na odpowiednio przygotowanej warstwie  , wysiane zostaną trawy oraz nasadzone drzewa.

- Nasadzenia pojawią się już po około 12 miesiącach od rozpoczęcia rekultywacji. Należy pamiętać, że zarówno w trakcie prac oraz po ich zakończeniu teren składowiska będzie monitorowany przez 30 lat. Zakres monitoringu obejmuje m.in.: wody podziemne, gaz składowiskowy czy osiadanie składowiska – wyjaśnia Krzysztof Kołodziejczyk.

O tym jak wygląda rekultywacja składowiska w praktyce i jakie przynosi efekty, przekonali się uczestnicy wyjazdu studyjnego, który odbył się w październiku br. W ramach działań informacyjno-konsultacyjnych odbyły się także spotkania z przedstawicielami Rady Miasta oraz sołectw Tylewice i Przyczyna Górna. W listopadzie funkcjonował również w Tylewicach otwarty punkt informacyjno-konsultacyjny. Konsultanci i eksperci informowali o założeniach projektu rekultywacji oraz odpowiadali na pytania mieszkańców.

Autor: olek