Rekrutacje do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 2020 roku

03.02.2020

02 marca 2020 r., rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych  w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa. Rekrutacja do szkół podstawowych startuje 09 marca 2020r. Poniżej przedstawiamy harmonogram naboru.

Przedszkola i oddziały przedszkolne

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020 / 2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w Uchwale Nr XXVII/265/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których gmina Wschowa jest organem prowadzącym, branych pod uwagę dla potrzeb drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

 

Szkoły podstawowe

 

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020 / 2021 do  klas I w publicznych szkołach podstawowych obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w Uchwale Nr XXVII/266/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia  30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla uczniów zamieszkałych poza obwodami szkół, dla których gmina Wschowa jest organem prowadzącym branych pod uwagę dla potrzeb drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do klas I w publicznych szkołach podstawowych

 

Postępowanie uzupełniające do szkół podstawowych

 

 

 

 

Autor: dawid