Raport o stanie Miasta i Gminy Wschowa za 2020 rok

28.05.2021

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zobowiązany jest do dnia 31 maja każdego roku do przedłożenia Radzie Miejskiej we Wschowie raportu o stanie Miasta i Gminy Wschowa za rok  poprzedni. Raport będzie bazą do debaty w trakcie obrad sesji Rady Miejskiej we Wschowie, która zakończy się głosowaniem nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufana.

W debacie na raportem udział mogą wziąć mieszkańcy, którzy reprezentować będą grupę co najmniej 50 osób, co potwierdzać będzie zgłoszenie wraz z listą podpisów. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję Rady Miejskiej we Wschowie, na której rozpatrywany będzie raport. Termin tej sesji zostanie podany z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Obsługi Interesanta, w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Wschowa. W załącznikach zamieszczono Raport o stanie Miasta i Gminy Wschowa za 2020 rok,  wzór zgłoszenia do udziału w debacie oraz listę poparcia i klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Autor: olek