Rada Miejska wyraziła zgodę na podpisanie umowy partnerskiej z Gminą Delyatyn

26.09.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa Konrad Antkowiak oraz mer Gminy Delyatyn Bohdanem Klymiukiem podpisał 4 września list intencyjny wyrażający wolę podjęcia współpracy pomiędzy reprezentowanymi przez nich samorządami. Formalną zgodę do zawarcia umowy partnerskiej wydała wczoraj Rada Miejska we Wschowie.

Gmina Delyatyn to samorząd zlokalizowany w zachodniej części Ukrainy, w obwodzie iwanofrankowskim, która liczy ok. 8,5 tysiąca mieszkańców. Do roku 1945 była to część Polski, usytuowana w dawnym województwie stanisławowskim.

Od czasu wybuchu wojny na Ukrainie mieszkańcy Gminy Wschowa z dużą otwartością i zaangażowaniem włączyli się w pomoc naszym sąsiadom. W kwietniu tego roku dary uzbierane przez naszych mieszkańców zostały przekazane uchodźcom ze wschodniej części Ukrainy, którzy spokoju szukali właśnie w Gminie Delyatyn. W tamtym okresie w gminie liczącej na co dzień ok. 8,5 tysiąca mieszkańców przebywało ponad 2 tysiące uciekinierów z obszaru objętego działaniami wojennymi. Pomoc humanitarna jaka trafiła od mieszkańców Miasta i Gminy Wschowa była jednym z pierwszych transportów, które dotarły do Delyatynia. To wówczas burmistrz Konrad Antkowiak spotkał się z merem Bohdanem Klymiukiem i podjął temat trwałej współpracy między samorządami.

Współpraca międzynarodowa to doskonała okazja do poszerzenia swoich perspektyw i wymiany doświadczeń. Kiedyś Gmina Wschowa korzystała ze wsparcia gmin z zachodu Europy, dzisiaj możemy pomóc obywatelom Ukrainy. Cieszę się, że Rada Miejska podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na zawarcie umowy partnerskiej, jestem przekonany, że otworzy to możliwości do współpracy na polu edukacyjnym, kulturowym, ale także ekonomicznym – mówi burmistrz Konrad Antkowiak. – To też ważny sygnał dla mieszkańców Delyatynia i szerzej, dla Ukraińców. Społeczność europejska nie pozwala by zapomnieć o trwającej tam wojnie, a my chcemy budować relacje z mieszkańcami Ukrainy także po, mam nadzieję, że szczęśliwym, zakończeniu konfliktu.

Trwająca na Ukrainie wojna utrudnia aktualnie kontakty, ale współpraca pomiędzy samorządami trwać będzie dłużej niż konflikt. Polem do działań ma być edukacja, wymiana doświadczeń samorządowych, kultura czy życie gospodarcze. Teraz czas na wyrażenie woli współpracy przez Radę Gminy Delyatyn, a następnie podpisana zostanie oficjalnie umowa partnerska. Wówczas wypracowany zostanie plan działań na najbliższy czas i określone zostaną priorytety współpracy.

Autor: kamila