Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Wschowskim w 2020 roku.

09.01.2020

Funkcjonowanie Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej to zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji. Z pomocy może skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.Wykaz punktów na terenie powiatu wschowskiego:

 

1) Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Sławie zlokalizowany jest w

budynku b. Ośrodka Zdrowia w Sławie na ul. Ogrodowej  1  tel. 65

540-89-20, czynny:

 

- wtorek od 15.00 do 19.00

- środa od 12.00 do 16.00

- piątek od 12.00 do 16.00

 

2) Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Szlichtyngowej zlokalizowany w

Świetlicy Miejskiej ul. Głogowska 1, tel. 65 540-89-30, czynny:

- poniedziałek od 15.00 do 19.00

- czwartek  od 12.00 do 16.00

 

3) Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, świadczenia nieodpłatnego

poradnictwa obywatelskiego i mediacji prowadzony przez organizację

pozarządową zlokalizowany we Wschowie, ul. Kopernika 7 (parter)

prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie,

Informacja, Rozwój” z Góry tel. tel.  691-018-303

 

czynny:

- poniedziałek od 13.00 do 17.30

- wtorek od 13.00 do 17.30

- środa od 13.30 do 18.00

(pierwsza środa miesiąca przeznaczona wyłącznie na świadczenie

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego)

- czwartek od 13.00 do 17.30

- piątek od 13.00 do 17.00

 

Rejestracja do w/w punktu poprzez kalendarz wizyt

http://siswir.pl/nieodplatna-pomoc-prawna-i-poradnictwo-obywatelskie/#punkty

 

Więcej  informacji na stronie: www.wschowa.info w zakładce Darmowa Pomoc Prawna

(PW)

Do pobrania: 

Autor: olek