Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła

05.01.2022

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dla budynków już istniejących właściciel lub zarządca ma na to 12 miesięcy (czyli do 30 czerwca 2022 roku). Dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni.

 

Kto powinien złożyć deklarację?

  • budynek jednorodzinny – obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku;
  • budynek wielorodzinny – obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot administrujący lub właściciel);
  • każdy inny budynek niemieszkalny (np. biuro, garaż, szklarnia, lokale handlowo-usługowe) – ich właściciel lub zarządca zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji. 

 

W jakiej formie złożyć deklarację?

  • online – bezpośrednio wprowadzając dane do bazy CEEB poprzez e-formularz;
  • w formie papierowej – wypełniając formularz i dostarczając go do Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

 

 

Do pobrania: 
PDF icon ulotka_ceeb.pdf (1.98 MB)
Pobierz PDF

Autor: kamila