Przetarg nieograniczony! Obręb Wschowa - kompleks przy ul. Towarowej i przy Al. PCK

24.11.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa ogłasza:

I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminne,

który odbędzie się dnia

09 lutego 2023 r. o godzinie 12.30

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie, przy ul. Rynek 1,
w Sali Posiedzeń, I piętro. 

 

Kompleks nieruchomości niezabudowanych położony w obrębie Wschowa, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków numerem działek:

1917/2, 1955, 1916, 1915/2, 1915/1, 1910/5, 1910/4, 1907/2, 1907/1, 2214 o łącznej powierzchni 4,5162 ha, objęte księgą wieczystą nr
ZG1W /00007287/6, ZG1W/00006230/5, ZG1W/00002878/1, ZG1W/00002035/0.

 

Cena wywoławcza nieruchomości:

2.337.000,00 zł brutto(1.900.000,00 zł netto)

Wadium: 233.700,00 zł

Minimalne postąpienie: 23.370,00 zł

 

oraz 

 

Kompleks nieruchomości niezabudowanych położony w obrębie Wschowa, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków numerem działek:

1917/2, 1955, 1916, 1915/2, 1915/1, 1910/5, 1910/4, 1907/2, 1907/1, 2214 o łącznej powierzchni 4,5162 ha, objęte księgą wieczystą nr
ZG1W /00007287/6, ZG1W/00006230/5, ZG1W/00002878/1, ZG1W/00002035/0.

Brak obciążeń wieczystoksięgowych. Użytek gruntowy: dr, RIIIb, W RIIIb, RII, RIIIa.

Cena wywoławcza nieruchomości:

2.337.000,00 zł brutto (1.900.000,00 zł netto)

Wadium: 233.700,00 zł.

 

 

Szczegółowe informacje na temat przetargu znajduja się w dokumentach do pobrania.

 

Autor: kamila