Przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowych

24.08.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Wschowa, który odbędzie się dnia 22 września 2020 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul. Rynek 1, w Sali Gotyckiej na parterze.

Przedmiot przetargu:

1. Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 55,45 m2 , położony na II piętrze przy ul. Kilińskiego nr 3 we Wschowie.

Cena wywoławcza w I-szym przetargu: 88.418,00 zł + VAT (zwolniony).

Wadium: 8.841,80 zł.

Minimalne postąpienie: 885,00 zł.

 

2. Pomieszczenie gospodarcze (komórka) o powierzchni 12,00 m2 położone na poddaszu w budynku mieszkalnym nr 107 w Osowej Sieni.

Cena wywoławcza w I-szym przetargu: 5.651,00 zł +VAT (zwolniony).

Wadium: 565,10 zł.

Minimalne postąpienie: 57,00 zł.

 

3. Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni 40,68 m2 położony na I piętrze w budynku przy ul. Niepodległości 29A we Wschowie wraz z pomieszczeniami przynależnymi.

Cena wywoławcza w I-szym przetargu: 51.711,00 zł +VAT(zwolniony).

Wadium: 5.171,10 zł.

Minimalne postąpienie: 518,00 zł.

 

Nie później niż na 1 dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości nabywca nieruchomości (osoba, która przetarg wygrała) zobowiązany jest zapłacić, jednorazowo, cenę nabycia nieruchomości, a nie uiszczenie tej kwoty spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości (opłaty notarialne, sądowe i skarbowe).

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zostanie powiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Treść ogłoszenia znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, na tablicach ogłoszeń na terenie miasta, na stronie BIP www.bip.wschowa.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wschowa: www.wschowa.pl.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Biurze Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Wschowa ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa pod numerem telefonu: 65 540 86 47 od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30 oraz za pośrednictwem e-mail: marzanna [dot] galeckaatwschowa [dot] pl. Więcej informacji dostępnych również na stronie BIP (www.bip.gminawschowa.pl) w zakładce Przetargi dot. nieruchomości. 

Przed przetargiem zalecane jest obejrzenie lokali. Proponowany termin: 07 i 14 września 2020 r., po wcześniejszym uzgodnieniu godziny - kontakt telefoniczny w tej sprawie: 65 540 86 47.

Autor: zuzanna