Przedszkola pozostają zamknięte

22.05.2020

Dyrektorzy przedszkoli i szkół kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników, a także brakiem chęci posyłania przez rodziców swoich dzieci do placówek zwrócili się do organu prowadzącego z wnioskami o dalsze czasowe zawieszenie zajęć.

Gmina przychyliła się do wniosków dyrektorów, otwarcie placówek odbędzie się po kolejnych konsultacjach z dyrektorami, a o decyzjach będziemy informować na bieżąco. Poniżej prezentujemy daty czasowego zawieszenia zajęć w poszczególnych placówkach.

29.05.2020 r.:

Oddział Przedszkolny w SP w Łysinach oraz Oddział Przedszkolny i Punkt Przedszkolny SP w Lginiu

07.06.2020 r.:

Przedszkole nr 1, nr 3 i nr 5; Oddział Przedszkolny oraz klasy 1-3 w SP w Konradowie i SP Osowej Sieni

14.06.2020 r.:

Oddział Przedszkolny w SP w Siedlnicy.

Autor: olek