Potrącenie zwierzyny

16.02.2021
Autor zdjęć: 
niosą zwierzynę

Niesyty coraz częściej odbieramy zgłoszenia o potrąconych zwierzętach przez pojazdy samochodowe i w większości takich zdarzeń kierujący nie udzielają rannemu zwierzęciu pomocy po mimo takiego obowiązku.

Tak było również w dniu 15 lutego 2021 roku, gdzie otrzymaliśmy zgłoszenie o potrącanej sarnie na drodze krajowej Nr 12 we Wschowie.

Tutaj także kierowca , który potrącił sarnę odjechał z miejsca kolizji. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze straży miejskiej zlokalizowali w pasie drogowym ranne zwierzę. Wezwano na miejsce lekarza weterynarii, który po zbadaniu zmuszony był uśpić dzikie zwierzę.  

Przypominamy: 

W przypadku uczestnictwa w kolizji drogowej lub wypadku  istnieje ustawowy  obowiązek udzielenia pomocy ofierze zgodnie z art. 25 ustawy o ochronie zwierząt.   ,,Prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości, do zapewnienia mu stosowanej pomocy lub zawiadomienia jednej ze służb o których mowa w art. 33 ust. 3.” Służby te to miedzy innymi Straż Miejska, Policja , Straż Graniczna lub dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

W przypadku nie wykonania obowiązku zawartego w art. 25  w oparciu o dyspozycję art. 37 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt kierujący  może odpowiadać za wykroczenie zagrożone karą aresztu do 30 dni lub karę grzywny w wysokości do 5000 zł.  Sprawca wykroczenia powinien liczyć się również ze środkiem karnym, w postaci nawiązki w wysokości do 1000 zł.  na cel związany z ochroną zwierząt.

Straż Miejska Wschowa

Autor: dawid