Poszukiwani specjaliści ds. oświaty

12.08.2019

Urząd Miasta i Gminy we Wschowie ogłosił nabory na dwa stanowiska pracy. Poszukiwani są pracownicy do Biura Oświaty i Spraw Społecznych oraz Referatu Oświaty.
Ogłoszenia o pracę dotyczą zatrudnienia w wymiarze pełnego etatu. Poszukiwani są pracownicy na stanowiska: kierownika Referatu Oświaty w Biurze Oświaty i Spraw Społecznych oraz pracownika ds. oświaty w Referacie Oświaty.
Termin składania ofert upłynie 26 sierpnia br. Aplikacje można wysyłać pocztą lub składać w Biurze Obsługi Interesanta, na parterze Ratusza (ul. Rynek 1) w zaklejonych kopertach z dopiskiem jakiego naboru dotyczy aplikacja. Wszystkie szczegóły dotyczące naborów dostępne są na głównej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wschowa oraz w zakładce Ogłoszenia o pracy. Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszonymi naborami.

Do pobrania: 

Autor: s.ps