Postanowienie Komisarza Wyborczego W Zielonej Górze II w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta i Gminy Wschowa do stanu faktycznego oraz w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Wschowa na stałe obwody głosowania

16.05.2023

Na podstawie art. 12 § 2 i 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022r., poz. 1277 i 2418 oraz z 2023r., poz. 497) w związku z komunikatem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2023r. w sprawie określenia terminu przekazania przez gminy do Państwowej Komisji Wyborczej danych o wyborcach wpisanych na swój wniosek do rejestru wyborców oraz uaktualnienia przez komisarzy wyborczych opisów granic obwodów głosowania oraz okręgów wyborczych (Dz. U., poz. 625) i art. 16 § 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2023r. o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 497)

 

Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze II informuje o postanowieniach:

- w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta i Gminy Wschowa do stanu faktycznego 

- w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Wschowa na stałe obwody głosowania 

 

Pełna treść w załacznikach. 

Autor: kamila