Postęp prac na Nowych Ogrodach

05.03.2020

Od początku roku trwają intensywne prace przebudowy drogi na ul. Nowe Ogrody. Zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 006806F Wschowa - Buczyna (Papiernia) łączącej ul. Wolsztyńską we Wschowie z drogą powiatową nr 1012F - ETAP II” zostało w 80% dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Drugi etap przebudowy drogi gminnej, tym razem w ciągu ul. Nowe Ogrody we Wschowie, to zadanie które w znaczący sposób podniesie komfort, ale przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców tej ulicy. Prócz nowej nawierzchni drogi powstanie chodnik, wyremontowane zostaną zatoki autobusowe czy wyznaczone przejścia dla pieszych. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Głogowa, które złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu. Łączny koszt zadania to niemal 1 200 000 zł, z czego 80% pochodzi z dofinansowania z budżetu państwa, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na placu budowy został  już wybudowany chodnik, a wykonawca położył pierwszą warstwę nowej nawierzchni asfaltowej. 

Autor: olek