Ponad 300 000 złotych w konkursie ofert na prowadzenie Domu Dziennego Senior+ we Wschowie

16.11.2022

Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się w konkursie o realizację zadania publicznego mającego na celu prowadzenie ośrodka wsparcia Dziennego Domu Senior+ w 2023 roku. 

 

Konkurs zakłada w szczególności:

*prowadzenie Dziennego Domu Senior + we Wschowie zgodnie z przyjętymi standardami, udostępnienie Seniorom infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska

*objęcie zadaniem publicznym 30 osób, którym zostanie umożliwione korzystanie z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej

 *realizacji dla uczestników DDS+ podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego gorącego posiłku w ciągu dnia oraz innych usług wspomagających dostosowanych do potrzeb seniorów

 

Na zadanie przeznaczono w projekcie budżetu środki w wysokości 312 000 złotych.

 

Wnioski należy składać poprzez generator https://wschowa.engo.org.pl/, wygenerowany wniosek należy dostarczyć do Biura Obsługi Interesanta do 30.11.2022 r, do godziny 12:00.  Oferty rozpatrzone będą w terminie do 20 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat sposobu składania ofert oraz procedowania przy konkursie znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie gminawschowa.pl.

Do pobrania: 
Package icon Ogłoszenie konkursowe (0.29 MB)
Pobierz PDF

Autor: kamila