Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego – konsultacje społeczne

07.08.2020

Zarząd Województwa Lubuskiego informuje o rozpoczynających się konsultacjach społecznych dotyczących projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2020-2026 wraz z planem inwestycyjnym.

Wszelkie dokumenty (projekt oraz formularz uwag) dostępne są na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego (www.bip.lubuskie.pl → zakładka Ochrona Środowiska → Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2020-2026 wraz z planem inwestycyjnym).

Uwagi należy zgłaszać od 7 sierpnia 2020 r. do 28 sierpnia 2020r. Formularz uwag należy wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat [dot] dsratlubuskie [dot] pl lub pocztą tradycyjną na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departament Środowiska
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra

W załączniku do pobrania dostępna treść Ogłoszenia Zarządu Województwa Lubuskiego.

 

Do pobrania: 

Autor: zuzanna