Pieniądze na remont wschowskich zabytków!

25.05.2023
Gmina Wschowa podpisała umowę na dofinansowanie, za środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, prac restauratorskich przy fontannie Jadwigi z ul. Łaziennej.
 
W ramach zadania wyremontowana zostanie zabytkowa niecka fontanny, przede wszystkim zostanie ona uszczelniona. Koszt zadania oszacowany jest na ok. 120 000 zł, z czego dofinansowanie wynosi 37 000 zł. Poza dofinansowaniem jest remont figury, ponieważ nie jest ona zabytkiem, naprawa sfinansowana zostanie ze środków Gminy Wschowa

Autor: kamila